top of page
Website 1_edited.jpg

Missie en visie

Benjalien is een kleinschalige organisatie, wat zich uit in een zéér persoonlijke aanpak
In onze werking staat ieder individu centraal, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van elke persoon. 

Er wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden en een gezellig samenzijn gecreëerd.

Het activiteitenaanbod wordt aangepast aan de specifieke noden en behoeftes, als ook de voorkeuren en de wensen van elk individu. Dit alles met het oog op maximale zelfstandigheid en participatie. We vinden het belangrijk om onze gasten een zo groot mogelijke keuzevrijheid te geven en hen hierin individueel te ondersteunen. Om zo te komen tot kritisch bewustzijn en de mogelijkheid om het eigen leven in handen te nemen. Daarom is empowerment een belangrijk gegeven binnen de werking van Benjalien. 

De mening van familie en omstaanders vinden we belangrijk. Zij vormen dan ook het bestuursorgaan en hebben inspraak in de volledige werking. Dit alles om te komen tot een steeds evaluerende werking met als doel zichzelf te blijven ontwikkelen en te blijven streven naar kwaliteitsvolle zorg.

Onze doelgroep bestaat uit 4 vrienden met een ernstig meervoudige beperking. Zij gaan samen dit verhaal aan met hun assistenten. Voor de structuur van Benjalien kiezen we bewust niet voor een instelling, maar een cohousing project. Ondanks de beperkingen in het dagelijks leven, is ons doel de mogelijkheid te bieden om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Daarnaast vinden we het belangrijk een huiselijke sfeer te waarborgen waar de deelnemers zich écht thuis voelen. Dit alles met als grondhouding

‘waar beperkingen mogelijkheden worden’

Benjalien richt zich specifiek op een zwaar zorgbehoevende doelgroep. Dit gepaard gaande met de structuur zoals hierboven beschreven, kunnen we spreken van een uniek concept in België.

Over: Over ons
bottom of page